Groep 4B
Frans Vosdellen, Thamar Cheuk Alam

15 maart en 20 maart 2019.
Op 15 maart is de school dicht vanwege een Nationale Onderwijsstaking.
En op woensdag 20 maart zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag voor de leerkrachten.

Ouderworkshop
Beste ouders.
Op maandag 4 maart a.s. is er een workshop voor alle ouders van de groepen 1 tot en met 8!
Gegeven door een theatergezelschap met als thema : Opvoeden met liefde.
Tijdstip is van 8.45 uur tot 10.15 uur in de lerarenkamer.
(zie ook de nieuwbrief van 15 februari)

Wijziging gymtijden!
Met ingang van 4 maart 2019 hebben de leerlingen van groep 4B gym op:

dinsdag  van 13.15 uur tot 14.00 uur.

woensdag van 11.45 uur tot 12.30 uur.

 

Brede School
A.s. maandag 14 januari 2019 beginnen de Brede School activiteiten.
(op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
De activiteiten beginnen om 14.15 uur en duren tot 15.15 uur.
Leest U vóór de eerste dag ook nog even de spelregels door; deze
staan op de plaatsingsbevestiging.

Huiswerk
Vandaag krijgen de leerlingen oefenstof  mee  naar huis  voor de Cito : Rekenen (verhaaltjessommen) en Spelling.
Bij de verhaaltjessommen geeft uw zoon/dochter na het goed lezen aan of het een plus-, min-, keer- of deelsom is.
Daarna mag hij/zij op een kladblaadje of uit het hoofd uit rekenen wat de uitkomst van de som is.
Zoals bij de vertaalcirkel kan hij/zij de som  tekenen of  kan hij/zij de som laten zien op een lege getallenlijn.
Het verzoek aan de ouder is om per keer een vijftal sommen te laten maken en daarna deze na te kijken.
Bij de spelling ook willekeurig 5 zinnen oplezen waarbij uw zoon/dochter het woordje in een schriftje opschrijft.
Daarna kijkt U of de woorden correct zijn geschreven.
Liefst de komende 2 weken heel geregeld of dagelijks een vijftal sommen en woorden! 
Voor vragen kunt U altijd terecht bij de leerkracht.
Alvast bedankt voor Uw hulp!

Gelukkig en gezond Nieuwjaar.
Na een paar weken vakantie hebben de leerlingen deze week de draad weer opgepakt.
Nog de beste wensen voor het Nieuwjaar en dat de leerlingen ook in de tweede helft het beste van zichzelf
laten zien en horen op weg naar volgend schooljaar groep vijf!
Over twee weken worden de CITO-toetsen afgenomen in de vakken Rekenen/Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen
en de DMT (de drieminutentoets; woordrijtjes lezen). 

Toetsen in december. (1)
Nog vóór de kerstvakantie worden de toetsen van taal, spelling,  en rekenen afgenomen.
De juiste data zullen wij U nog doorgeven.
Vandaag op 30 november hebben de leerlingen informatie en oefenstof meegekregen.
Taal. Bij de taal gaat de woordenschat over Reizen. (bijvoorbeeld over wat je meeneemt op reis; met welke
vervoersmiddelen kun je reizen; welke handelingen moet je verrichten als je met het vliegtuig, trein, bus,fiets of auto gaat; over heimwee, wagenziek en souvenirs)
Ook bij de taal hebben we een begin gemaakt met werkwoorden. Wij noemen ze nog doe-woorden.
Hulpzin is : ik kan...........   (fietsen, rekenen,schrijven, spelen, slapen    .....)
Ander hulpmiddel is om de zin vragend te maken.  De voetballer schiet de bal in het doel.
Schiet de voetballer de bal in het doel?   Het eerste woord is dan het doe-woord n.l. schiet.
Thuis is het belangrijk om uw zoon/ of dochter met woorden korte zinnen te laten maken.
(liefst schriftelijk, maar mag ook mondeling).
Tot slot is een aanrader om samen naar de bibliotheek te gaan en een boek te kiezen over reizen.
Het boek mag daarna ook meegenomen worden naar de klas om daar te presenteren of om over te vertellen.

Rapport
Beste ouders,
Verzoek aan U om het rapport in te leveren bij juf Thamar of
meester Frans. Liefst vóór de kerstvakantie.
Alvast bedankt!

Schoolfruit en getallen
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen genoten van een heerlijk ontbijt
met gezonde produkten tijdens het Nationale Schoolontbijt.
Vanaf deze week doen we weer mee met het Europese Schoolfruitprogramma.
Dit schooljaar ontvangen bijna 3000 basisscholen 20 weken lang voor elke
leerling 3 stuks gratis fruit en groente.
In totaal krijgen 520.000 kinderen schoolfruit.
Dat zijn gezamenlijk meer dan 31.000.000 stuks fruit.

Schoolfoto's
Wit U foto's bestellen dan graag de envelop+geldbedrag inleveren bij de klassenleerkracht.
Ook de lege envelop inleveren als U geen foto's wilt bestellen!
Laatste inleverdag is a.s. maandag 5 november!

Inloop+gymdagen.
Inloop.
Elke dag gaat om 8.20 uur de deur open. Tijdens de inloop lezen de leerlingen een boek, oefenen in de klas of op de computer. Om 8.30 uur (half negen) begint de schooldag en gaat de bel. De ouders nemen dan afscheid van hun
zoon/dochter.

Gymdagen.
De leerlingen hebben gym op maandag en vrijdag van 11.15 uur tot 12.00 uur.
Belangrijk is dat ze die dagen gymkleren+ schoenen meenemen.

Welkom
Welkom op de pagina van de groep 4B.
Dit schooljaar zullen juf Thamar en meester Frans U voorzien van mededelingen en U informeren over activiteiten in 
en buiten de klas. Op de pagina krijgt U bijvoorbeeld informatie over wanneer en welke toetsen worden afgenomen.
Samen met Uw hulp gaan wij als leerkrachten proberen er een goed, plezierig en succesvol jaar van te maken.
Mocht U met vragen zitten kom dan liefst na schooltijd naar ons toe zodat we dan meer tijd hebben om U te helpen.
Juf Thamar werkt op maandag  en woensdag; meester Frans op dinsdag, donderdag en vrijdag.


<< Terug>>