Zij-Instroom in Beroep (ZIB)

 
Wil jij leerkracht op een basisschool worden, heb jij een HBO of WO diploma op zak en heb je de afgelopen twee jaar niet ingeschreven gestaan op een Pabo opleiding? Dan kun je in aanmerking komen voor het zij-instroom traject. Dit is een intensief project waarbij je in twee jaar een opleiding volgt aan de Pabo en meteen aan het werk mag als leerkracht. Leerkracht zijn is een bijzonder mooi vak. Je legt de basis voor het leven van kinderen. Dit is een verantwoordelijke taak en daarom willen wij kandidaten goed opleiden en begeleiden. Kinderen hebben immers recht op goede leerkrachten. Daar investeren de besturen binnen de Federatie openbaar basisonderwijs Amsterdam in door een opleidings-en werkervaringstraject te bieden van in ieder geval twee jaar. De subsidie die beschikbaar is voor zij-instromers wordt hier ook voor ingezet. De volgende schoolbesturen werken samen binnen de Federatie: AWBR, OOADA, STAIJ, Zonova, Innoord, STWT, VierTaal en Orion.
 

Overweeg je een overstap naar het basisonderwijs? Laat je dan eerst goed informeren.

 

Wil je in aanmerking komen voor een Zij-instroomtraject?

Neem ook dan contact op met De Brede Selectie. Zij hebben een goed overzicht over wat de diverse schoolbesturen in Amsterdam bieden.  De schoolbesturen krijgen een overzicht van belangstellende kandidaten en kunnen dan zelf contact met je opnemen als er een plek beschikbaar komt of de selectieprocedure start.
Hou er rekening mee dat je minstens een dag of meerdere dagdelen per week beschikbaar bent om te werken aan het geschiktheidsonderzoek. Als je bent aangenomen voor het zij-instroomtraject, krijg je veelal een aanstelling van minstens 2 betaalde lesdagen en een doorbetaalde studiedag.
 

Kom je niet in aanmerking voor het Zij-instroomtraject en wil je toch graag werken in het basisonderwijs?

Dan is er nog de mogelijkheid om een deeltijdstudie te volgen en raden we je aan de website www.hva.nl te bezoeken. Ook hierover kan De Brede Selectie je meer informatie geven.