Leerlingenraad                                                                                                                                                                     


De Schakel heeft een leerlingenraad (LR) met gekozen leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Elke groep levert twee leerlingen.
Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de Schakel. Dat maakt dat het werk van de LR belangrijk is.
De LR komt zes keer per schooljaar bijeen en na afloop van elke bijeenkomst doen de leerlingen verslag in de eigen groep. 
Meedoen aan de LR bevordert de betrokkenheid van de leerlingen bij de dagelijkse gang van zaken op de Schakel
en helpt de schoolorganisatie verbeteren. Meedoen aan de LR helpt mee aan het bewust worden van het belang van Burgerschap.
Leerlingen leren dat alles in goed overleg gaat en ondervinden spelenderwijs wat realistisch en haalbaar is.
Meedoen aan de LR is cool.