Ouderraad                                                                                                                                                                              

 
Het doel van de OR is om de Schakel te ondersteunen, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving, die zoveel mogelijk aansluit bij de thuissituatie van de leerlingen. Om thuis en school op elkaar af te stemmen is contact met de ouders en betrokkenheid van de ouders bij school noodzakelijk.

Een doel van de OR is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de Schakel en het activeren van hun betrokkenheid. Om dit te bewerkstelligen zal de Schakel zorg moeten dragen voor een goede voorlichting aan de ouders en de mogelijkheden voor ouders om via verschillende activiteiten invloed uit te kunnen oefenen.


Een ander doel van de OR is om contacten met de ouders te onderhouden en de ouders te bevragen naar hun wensen en ideeën met betrekking tot ouderactiviteiten. Om zoveel mogelijk ouders te bereiken zal het aanbod van activiteiten op de verschillende ouders moeten zijn afgestemd: ‘de school moet naar de ouders toe’. Zo worden ouders uitgenodigd en geactiveerd om ondersteunende activiteiten te verrichten binnen hun eigen mogelijkheden en interesses.


De OR kan deze activiteiten organiseren in samenwerking met het team en directie van de Schakel. De ouderraad is ook de schakel tussen de ouders en de MR. Zij heeft de taak de MR te voeden met wat leeft onder de ouders. 


De taken van de OR kunnen als volgt worden samengevat:
 
  1. maakt een begroting op basis van de vrijwillige ouderbijdrage van de ouders en beheert de inkomsten   
  2. organiseert een algemene ouderavond in overleg met de directie aan het begin van het schooljaar; in het gezamenlijk deel bespreekt de OR de actuele gebeurtenissen van de school met de directie
  3. bevordert van ouderparticipatie
  4. houdt contact met de oudergeleding MR
  5. participeert in werkgroepen als Sinterklaas , Kerstviering etc.