Voorschool Swazoom                                                                                                                                           

 
Voorschool = Voorsprong!
 
In het gebouw van basisschool de Schakel is Swazoom kinderopvang met voorschool gehuisvest. De voorschool biedt een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving voor peuters van 2 – 4 jaar Op de voorschool leren kinderen met elkaar en leren ze samen belangrijke vaardigheden zoals de Nederlandse taal en zelfstandigheid die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Daarnaast is de kinderopvang voor uw kind ook nog eens heel erg leuk!
 
Ouders horen bij de voorschool. Als kinderen naar de voorschool gaan worden de ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind geïnformeerd  Op de voorschool werkt een oudercontact-medewerker in samenwerking met een ouderconsulent. Zij organiseren onder andere themabijeenkomsten over thema’s waar kinderen op de voorschool mee bezig zijn en geven informatie aan ouders over hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen met wat het op de voorschool leert. Kinderen ontwikkelen zich zowel thuis als op de voorschool. Ook kunnen ouders voor lichte opvoedvragen bij de ouderconsulent terecht.

Samenwerking met de basisschool. De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en gebruikt dezelfde methode, waardoor ze op dezelfde manier naar de kinderen kijken en zo de ontwikkeling goed kunnen volgen en stimuleren. Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar naderen, vindt een directe overdracht plaats tussen de voorschool en de basisschool. Verder maakt de voorschool gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld het speellokaal) die de school biedt. Ook het jaarprogramma en activiteiten worden op elkaar afgestemd.  

Wilt u uw kind inschrijven? De voorscholen in heel Amsterdam Zuidoost worden georganiseerd door welzijnsorganisatie Swazoom.
Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 569 68 14 of gaan naar de website van Swazoom, www.swazoom.nl  of mail kinderopvang@swazoom.nl.