Medezeggenschapsraad                                                                                                                                                 


De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan binnen een school waarin de leerkrachten en de ouders kunnen meedenken over inhoud en uitvoering van het onderwijs op de school. De overheid heeft via wetgeving over de MR geregeld welke rechten de MR heeft. Dat loopt uiteen van informatierecht (weten wat er speelt, bijvoorbeeld rond financien) tot adviesrecht en ook instemmingsrecht.

De MR komt circa 6 keer per schooljaar bijeen in de lerarenkamer. De vergaderingen zijn op disndagavond tussen 19:00 en 20:30 uur.  De vergaderingen zijn openbaar en als u een vergadering als toehoorder wilt bijwonen kan dat. Wij verzoeken u dan om vooraf een email te sturen aan de voorzitter om u aan te melden. De data voor dit schooljaar staan in ons jaarplan.

Verkiezingen
De ouderleden van de MR worden gekozen voor een periode van twee jaar. Jaarlijks wordt er gekeken welke leden zich al dan niet herkiesbaar stellen en welke aanmeldingen voor nieuwe ouderleden er zijn. Indien nodig worden er in januari/februari verkiezingen gehouden. Aanmelding kan bij de voorzitter.

Huidige samenstelling
De MR bestaat uit 4 leden vanuit de leerkrachten en 4 leden vanuit de ouders. 

Contact
U kunt contact opnemen met de MR via de school of via email naar mr@de-schakel.com
Ook kunt u natuurlijk een van de leden van de MR aanspreken als u ze tegenkomt op school.