Voor het eerst naar de basisschool                                                                                                                         

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen op dezelfde wijze gebeurt.
                       
Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2018).
U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.  

Kinderen die in Zuidoost wonen en op onze school worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school. Dit geldt ook voor kinderen die in een deel van Duivendrecht en Diemen wonen, waarvoor wij een voorrangsschool zijn. De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.
Op onze school is altijd plaats voor kinderen die in Zuidoost wonen en ook vrijwel altijd voor kinderen die elders wonen.

Uw kind op onze school aanmelden
Als onze school uw eerste voorkeur is, meldt uw kind dan aan door het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren. Let op:  
Geen aanmeldformulier
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen.
 
Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:  
Inschrijven
Als voor u de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk bij uw inschrijving.

Ouders van een kind dat aangemeld wordt en niet in Zuidoost woont, krijgen circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht of en waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.
 
Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.