Voor het eerst naar de basisschool                                                                                                                         

 Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.
 
Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (nov. 2019).
U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
 
Kinderen die in Zuidoost wonen en bij ons worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school.
De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.
Voor kinderen die buiten Zuidoost wonen, hebben wij vrijwel altijd plaats.


Uw kind op onze school registreren
Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school. Let op:  
Geen voorkeursformulier
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit op onze school krijgen, of opvragen bij de helpdesk (tel. 020 716 3801) of downloaden van bboamsterdam.nl
 
Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:  
Inschrijven
Als voor uw kind de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk als u het voorkeursformulier inlevert.

Uitzondering:
Als blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.
 
Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.