Wat vind jij goede voorzieningen voor kinderen?

Vul de vragenlijst voor ouders over kindcentra in.

 
Jonge kinderen hebben vaak te maken met verschillende organisaties: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen. Bij elke nieuwe stap van je kind moet je opnieuw een keus maken. En je kind moet opnieuw wennen. Het kan ook anders. In kindcentra (ook wel IKC) werken peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen samen. Als één organisatie met een uitgebreid aanbod. Kindcentra 2020 wil graag weten wat jij als ouder goede voorzieningen voor kinderen vindt. Je kunt dat laten weten door hier een vragenlijst in te vullen. Je kunt de vragenlijst ook invullen via deze Facebookpagina: https://www.facebook.com/Kindcentra2020  
De uitkomsten worden gebruikt om de ideeën (zie ook www.kindcentra2020.nl) over hét kindcentrum voor de toekomst verder vorm te geven.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Fijn als je daar de tijd voor wilt nemen!