Brede School                                                                                                                                                                          


De Schakel doet mee aan het Brede School aanbod van Amsterdam ZO. De Schakel biedt uiteenlopende activiteiten, aansluitend op de schooldag, in alle mogelijke talent- en vormingsgebieden. De activiteiten vinden plaats in en om de omgeving van de Schakel. Iedere leerling van de Schakel kan deelnemen aan de activiteiten.
Het aanbod in de Brede School is er op gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden en waar zij zich verder in zouden willen ontwikkelen. Dit heet ook wel brede talent ontwikkeling.
 

 
De Schakel stelt het programma samen en kinderen kunnen zich online of via de eigen school aanmelden. Iedere school heeft een bredeschool-coördinator. Die houdt bij wie zich inschrijft en plaatst de kinderen bij de activiteiten. De bredeschool-coördinator houdt een oogje in het zeil, stimuleert deelname en houdt bij of iedereen er elke les is. Want inschrijven en meedoen betekent ook alle lessen aanwezig zijn!
 
Voor alle leeftijdscategorieën zijn er activiteiten op de Schakel. Een activiteit duurt ongeveer tien schoolweken; soms iets langer, soms iets korter. In de vakanties en in het weekend is de school dicht en zijn er geen activiteiten. Per schooljaar zijn er 3 perioden van ongeveer tien weken. De lessen duren maximaal een uur.
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Stadsdeel en schoolbesturen vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Deelnemen kan alleen als ouders daar toestemming voor geven en als iedereen zich aan de spelregels houdt.
 
Website Brede School: klik hier
 
Welke activiteiten biedt de Schakel in deze periode? klik hier
 
Voor méér informatie kunt u terecht bij
juf Melany Gooding (bredeschool-uitvoerder)
juf Afra Bouwmeester (bredeschool-coördinator)