Jaarkalender schooljaar 2022-2023

KM_C55822090914080.pdf

Als bijlage ontvangt u de schooljaarkalender van dit schooljaar. Hierin treft u naast wat algemene informatie en overzichten ook informatie aan die jaarlijks aan verandering onderhevig is. Ook zijn hier maandoverzichten per kalendermaand aan toegevoegd, zodat u per maand een goed overzicht hebt van schoolactiviteiten e.d. In de kalender zijn die zaken opgenomen die met de wetenschap van vandaag zijn afgesproken en/of gepland. Eventuele aanpassingen zullen via de nieuwsbrief en/of via deze schoolapp met u worden gedeeld. U ontvangt deze kalender digitaal. Wenst u een papieren versie, dan kunt u deze aanvragen bij meester Henk of juf Melanie