De ouderbijdrage                                                                                                                                                       


Op de Schakel vinden – naast het onderwijs – allerlei activiteiten plaats, die geld kosten, zoals feestdagen, sportdagen en uitstapjes. Deze activiteiten zijn een onderdeel van onze visie op onderwijs. De bijdrage bedraagt € 25,00 per kind per jaar. Het is een vrijwillige bijdrage maar het is voor de school heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders betalen zodat zoveel mogelijk leerlingen hiervan kunnen profiteren.
 
Hoe meer ouders hun vrijwillige bijdrage voldoen, hoe meer leuke dingen we kunnen organiseren. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met gironummer, waar u de bijdrage op over kunt maken. U kunt de bijdrage ook contant op school betalen bij juf Melany.
 
Hieronder volgt een overzicht waaraan de € 25, - per kind per jaar besteed wordt: *traktaties bij uitstapjes, sportdagen, ouderbijeenkomsten, voorleesontbijt etc.
 
De OR van de school beheert deze ouderbijdrage en maakt jaarlijks een begroting en een planning van de activiteiten. Ouders beslissen over de besteding van de ouderbijdrage. De OR zet zich in om zoveel mogelijk geld op te halen.
 
Betalen met de stadspas
Als u een laag inkomen heeft en u heeft recht op een stadspas van de gemeente Amsterdam, dan krijgt u korting op allerlei zaken.
U kunt sinds kort de vrijwillige ouderbijdrage voldoen met de stadspas.
 
Deze extra gift van de Gemeente Amsterdam gaat niet af van uw budget scholierenvergoeding!
 
Heeft u al een stadspas en heeft u de bijdrage nog niet voldaan?
Elke maandag van 08:30-09:30 uur is er een medewerker van MADI in de hal van de school aanwezig met een scanner om uw ouderbijdrage in ontvangst te nemen.
 
Als u denkt dat u recht heeft op een stadspas kunt u contact opnemen met juf Marieke, de ouderconsulent. Zij is elke dinsdag van 08:30-12:30 uur aanwezig in de kamer van meester Henk om u te helpen. Neem ook uw DigiD mee!
Voor méér informatie over de ouderconsulente van de Schakel klik hier