Oudercunsulent                                                                                                                                                          


Beste ouders/verzorgers,
 
Mijn naam is Marieke van Rooij. Ik ben elke dinsdagochtend van 08.30-12.30 uur aanwezig op De Schakel als ouderconsulent.
U kunt bij mij terecht met uiteenlopende zaken.

Als u ergens mee zit kunt u terecht voor een luisterend oor.
Ik kan u dan advies geven. Dit kan over school gaan maar ook over andere zaken.
Daarnaast kan ik diverse voorzieningen met u aanvragen: sportfonds, cultuurfonds, scholierenvergoeding, etc.
Ook organiseer ik allerlei themabijeenkomsten voor ouders.
Deze worden altijd aangekondigd met posters bij de ingangen.
Ik werk in het kamertje bij meester Henk en hoop u graag eens te zien op dinsdagochtend!