Ouder- Kindadviseur                                                                                                                                            

Sinds 1 januari 2015 hebben alle Amsterdamse PO-scholen een ouder- en kindadviseur (OKA). De OKA ondersteunt leerlingen en ouders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het functioneren op of buiten de school. Zij adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde expertise de school in of verwijst zo nodig door naar een deskundige. De OKA werkt in opdracht van de gemeente en is minimaal twaalf uur per week op de school aanwezig.

De belangrijkste taken van de OKA zijn: De OKA werkt vanuit het ouder- en kindteam in de wijk. In dat team zitten ook jeugdartsen, verpleegkundigen en psychologen. Daardoor is in het ouder- en kindteam ook expertise aanwezig op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezondheid en kan de OKA eenvoudig de benodigde hulp inschakelen. Binnen de school werkt de OKA nauw samen met de IB’er. De IB’er zorgt voor onderwijsondersteuning, de OKA biedt hulp aan kind en gezin. Daarnaast is de OKA onderdeel van het zorgadviesteam (ZAT) van de school.

Onze ouder- en kindadviseur (OKT) is Talla Rouzrokh. Zij houdt iedere maandagochtend tussen 09.00 en 10.30 uur spreekuur op de Schakel. U kunt vrijblijvend bij haar binnen lopen of u maakt een afspraak op school of een andere plek in de wijk.
Talla Rouzrokh kijkt samen met u wat er speelt en wat er bij u past. U kunt haar bereiken via 06-10001855 of via t.rouzrokh@oktamsterdam.nl.
 
U kunt ook anoniem via de Whatsapp van het Ouder- en kindteam uw vraag/vragen stellen of langs gaan bij het Ouder- en Kindteam in uw wijk.
 
Links:

https://oktamsterdam.nl/de-teams/
https://oktamsterdam.nl/ouders/
https://oktamsterdam.nl/jongeren/
/syndeo_data/media/JGZ_informatiesheet_Centrum.pdf