De meeste van onze leerlingen hebben ergens in hun leven te maken met één op meer bekende kinderziekte (waterpokken, bof, krentenbaard, mazelen etc). Hoewel de meeste kinderziekten onschuldig van aard zijn, hebben wij het dringende verzoek om een kinderziekte tijdig aan school te melden zodat wij andere ouders op de hoogte kunnen stellen om een eventuele besmetting bij anderen te voorkomen. Voor met name zwangere moeders of baby’s kan een besmetting met een kinderziekte verkeerd uitpakken. Daarom zijn we voorzichtig.
De GGD en het RIVM vinden het geen probleem als de leerlingen (met waterpokken) naar school komen als ze zich weer lekker voelen maar wij hebben in overleg met de huisartsen in Venserpolder afgesproken dat leerlingen (met waterpokken) weer naar school kunnen als de blaasjes met een korstje bedekt zijn; dit om de kans op verdere besmetting zo klein mogelijk te houden.