Protocol rondom de gymzaal                                                                                                                                       
 

Afspraken rondom het wandelen naar de gymzaal.  
Afspraken rondom het omkleden in de gymzaal (en het schoolzwemmen)
NB: De volgende regels gelden ook bij het schoolzwemmen in groep 5. Ouders die meegaan voor begeleiding hebben dezelfde bevoegdheden als leerkrachten. Indien het zwembad een ander protocol heeft rondom de begeleiding van de leerlingen is dat protocol leidend.  
Verantwoordelijkheid en bevoegdheden