Sirius                                                                                                                                                                                         

 
De Schakel is één van de 14 openbare basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Het bestuur van De Schakel is de Stichting Sirius. De Siriusscholen zijn openbaar, dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht geloof, ras of etniciteit. Het bestuur heeft samen met de directies  de volgende missie vastgesteld voor Sirius:
 
Leren is reizen naar de toekomst.                                                 Klik op het logo voor de site.
Veel van onze kinderen hebben ouders die een lange reis ondernomen hebben, voordat ze in Zuidoost aankwamen. Ze gingen op reis, over zee naar het noorden, naar een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Zeelieden hadden de ster Sirius als gids naar het noorden. En in dat noorden ontmoeten al deze verschillende culturen elkaar, leren is reizen naar de toekomst.
 
De scholen van Sirius werken vanuit de volgende kernwaarden:
* ontmoeten,
* plezier,
* inspireren,
* klantgerichtheid,
* integriteit.
 
De systematiek waarvoor samen met de directies gekozen is, is het INK-management model. In dit ordeningsmodel wordt gesproken over vijf organisatie- en vier resultaatgebieden, waarmee aan duurzame kwaliteit gewerkt kan worden. Dit zal terug te vinden zijn in de ordening van dit nieuwe schoolplan.