intekenen rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Beste ouders, verzorgers, Vanaf aanstaande maandag worden er door de leerkrachten van de leerjaren 1 t/m 7 gesprekken gepland over de voortgang en ontwikkeling van uw kind(eren). Omdat het met parttimers en een veelheid aan afspraken niet mogelijk is om één gespreksmoment af te spreken zal iedere leerkracht zelfstandig aangeven wanneer op welke dagen en op welke tijden gesprekken mogelijk zijn. Hij/zij zal vanaf morgen bij de ingang van het lokaal een formulier ophangen met de beschikbare gespreksmomenten. De vraag aan u is om hierop in te schrijven. We gaan ervan uit dat met alle ouders een gesprek gevoerd wordt. Daarmee kunt u ook zoveel mogelijk gesprekken op elkaar laten aansluiten wanneer u meer kinderen op school hebt. Een enkele leerkracht zal de inschrijving voor het gesprek digitaal via de schoolapp met u communiceren. Wanneer u problemen ervaart of u bent niet in de gelegenheid om op een genoemd moment voor een gesprek langs te komen is het verzoek even een individuele afspraak te maken met de leerkracht van uw kind. We hopen in ieder geval op veel en mooie gesprekken. Mede namens de leerkrachten, met vriendelijke groet, Robert Poggenklaas