We gaan weer beginnen!!
Beste ouders,

Namens het team van de Schakel wensen wij u een gezond en liefdevol 2022 toe.
Wij zijn blij dat we de kinderen morgen weer op school mogen ontvangen!
We willen u erop wijzen dat de regels van voor de vakantie nog steeds van kracht zijn:
leerlingen van groep 6-8 dragen in school een mondkapje
Leerlingen van groep 6-8 ontvangen twee keer per week een zelftest met het dringende verzoek deze af te nemen.
Kinderen met klachten blijven thuis totdat zij getest zijn. (Een zelftest volstaat ook) wij verzoeken u hierbij de leerkracht op de hoogte te stellen. Als u geen zelftesten wil afnemen, blijft het kind thuis totdat hij/zij klachtenvrij is.
Kinderen die op school klachten vertonen, moeten worden opgehaald.
Al deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat de leerkrachten niet besmet raken en les kunnen blijven geven.
Bij meerdere besmettingen in een groep, zal de groep in quarantaine gaan en overgaan op online les. Mocht dat het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Ouders mogen helaas nog steeds de school niet zonder afspraak de school in. Zij dienen zich bij de hoofdingang te melden. 

Met vriendelijke groet,

De directie