start werkzaamheden schoolplein

20211227_Start_werkzaamheden_Schakel.pdf

In bijgaande brief vanuit de gemeente leest u de planning rondom de inrichting van het schoolplein tussen onze school en de Dreef. Hierin is tevens een kleine beeltenis van het ontwerp opgenomen, zodat u zich een beeld kunt vormen hoe alles er straks uit zal zien