nagekomen berichten voor nieuwsbrief
Beste ouders,
Helaas ontbraken 2 items in de nieuwsbrief.Beste ouders, 

Nagekomen berichten: 

1.
Om ervoor te zorgen dat kinderen tijdens het werken op de chromebooks vanuit school of wanneer kinderen vanuit een eigen device vanuit huis toegang willen hebben tot hun werk delen wij, mede op verzoek vanuit de MR, onderstaande link met u. 
Deze link geeft u uitleg op welke wijze het benaderen van werk mogelijk is. Voor volgende week tijdens de schoolsluiting is dit niet van belang. Uw kind krijgt geen online thuisonderwijs. Wel is het denkbaar dat we ook na de vakantie langer gesloten moetenblijven. 
In dat geval of wanneer een kind en/of groep in quarantaine moet zal het chromebook vanuit school aan uw kind worden meegegeven, zodat thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. 
Wanneer u ondanks de uitleg nog met vragen blijft zitten, dan staan we na de kerstvakantie klaar om u verder te helpen. 
Link naar Cloudwise om in te loggen in Cool: 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vScSzQGwbQlFetk9SxY0YuOhYba-dJFIcDRPeO3XWZhnow0EkmeaKYBAmKuy71K06m8-CwjL6LWWzSs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g105d941aff82461 

 

2.
Ouderraad 

De afgelopen periode zijn ouders die zich hebben aangemeld voor deelname aan de ouderraad een keer bij elkaar geweest om te praten over wat nodig is om ouders in het algemeen nog meer betrokken te laten zijn bij de ontwikkeling van hun kind en de school in het geheel. Als school zijn we erg blij met het initiatief want ook wij zijn gebaat bij betrokken ouders die het beste willen voor de school. We hopen dan ook dat een volgend overleg weer in school kan plaatsvinden en we een fijne nieuwe start kunnen maken met een groep ouders die zich willen inzetten bij de organisatie van activiteiten en festiviteiten in de school en een bijdrage willen leveren aan de schoolontwikkeling. 

Wanneer u ook een bijdrage wilt leveren in de ouderraad dan zijn we daar erg blij mee. U kunt zich dan opgeven via het e-mailadres: deschakel.or@gmail.com