Laatste berichtgeving rondom COVID-19 

Amsterdam, 25 november 2021 

Betreft: Laatste berichtgeving rondom COVID-19 

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen dagen blijft het aantal besmettingen stijgen en ook de ziekenhuisopnames nemen nog steeds toe. In de nieuwsberichten wordt al gespeculeerd over een mogelijke schoolsluiting. 
Ook zijn er voor scholen nieuwe maatregelen en protocollen opgesteld. 
Wij willen u door middel van deze brief op de hoogte houden. Aankomende vrijdag, 26 november, worden er door het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. 

Maatregelen in de school 

Ouders mogen alleen in de school op afspraak. Ouders dragen een mondkapje en houden 1,5 meter afstand. Ouders vullen bij het binnengaan van de school een checklist in waarop zij aangeven geen gezondheidsklachten te hebben. Zij laten hun mobiele nummer achter bij juf Melany. 

Er zijn geen externen of ouders welkom bij de feestviering Sint en Kerst. 
Over de precieze wijze van vieren volgt nog informatie. Dit is afhankelijk van de komende maatregelen. 

Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Kinderen met een lichte verkoudheid mogen naar school. Kinderen blijven thuis en laten zich testen bij hoesten, benauwdheid of koorts.  

In het geval van een coronabesmetting in het gezin, blijft iedereen thuis. 

In het geval van meerdere coronabesmettingen in de klas, gaat de klas in quarantaine. Hiertoe geeft de GGD dan opdracht. 5 dagen later kan er getest worden. Is de test negatief, dan mag uw kind daarna weer naar school. Wilt u niet testen, dan blijft uw kind 10 dagen thuis. Zolang de gehele groep in quarantaine zit, kan de leerkracht (mits zelf niet ziek) online les verzorgen. Zodra een deel van de kinderen uit quarantaine mag, stopt het online lesgeven. De leerkracht kan zich niet op 2 verschillende groepen focussen.  

In het geval van een schoolsluiting gaan wij over op online lesgeven.  
Alle kinderen zijn dan van 09.00-14.00 online aanwezig. De leerkracht deelt met u een planning waarop klassikale instructiemomenten staan. Ook staat er op de planning wat de kinderen moeten maken. De kinderen gaan werken met google meet en google classroom. Zij krijgen dan hun chromebook en lesboeken en schriften mee naar huis. Daarbij zit dan ook een extra inlogcode. Een groot deel van de groepen werken met QR-code. Gelukkig zijn de kinderen vanaf groep 4 gewend met de chromebooks te werken. De leerlingen van groep 3 hebben misschien uw hulp wel even nodig. 

Alleen kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben, kunnen aanspraak maken op opvang op school, na toestemming van de directie. Als uw kind verkoudheidsklachten heeft, kan het geen gebruik maken van de noodopvang. Het doel van de schoolsluiting is het aantal besmettingen naar beneden brengen. Het aantal besmettingen onder kinderen en hun ouders is nu heel hoog. Kinderen met klachten passend bij Corona moeten zich dan ook laten testen en thuisblijven. 

Directie De Schakel