Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
01-03-2019  11:00
Beste ouders/verzorgers Verreweg de meeste leerlingen komen elke dag op tijd op de Schakel. Dat betekent dat de lessen om 08:30 uur kunnen beginnen en er geen tijd verloren gaat! Heel goed gedaan ouders en leerlingen! De leerlingen die toch te laat in de groep komen, moeten éérst een kaart halen bij juf Fonny en pas dan mogen ze de groep in. Dit is een SCHOOLAFSPRAAK; de leerling haalt zelf de kaart en niet de ouder zoals in sommige gevallen gebeurt. Omdat het een schoolafspraak van de Schakel is, is daar géén discussie over mogelijk. Deze SCHOOLAFSPRAAK geldt voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8. 
28-02-2019  17:52

Voor de vakantie zijn wij druk bezig geweest met het maken van een kast met kinderboeken. Deze boeken zijn bij elkaar gezocht voor de kinderen. De boeken in deze kast zijn om mee naar huis te nemen. Zo kunnen ze thuis ook blijven oefenen met lezen.

Ik ben voor de vakantie bij alle klassen langs geweest en heb met de kinderen de volgende afspraken gemaakt:
1: Maximaal 1 boek per keer mee naar huis.
2: Alleen de boeken met een oranje sticker mogen mee naar huis.
3: Als het boek uit is, dan nemen ze het weer mee naar school.
 
De kast staat bij de hoofdingang (naast de peutergroep tegenover het lokaal van meester Dwayne). Als u nog vragen heeft over de boekenkast of de boeken die er in staan, kom dan gerust bij mij langs.
Met vriendelijke groet, juf Iris groep 6/7B

20-11-2018  09:49
news_item20181120094902.jpg
16-10-2018  13:31
Geachte ouder, verzorger, Het tekort aan (goede) leraren is een serieus probleem. Gelukkig heeft de school dit jaar nog voor iedere groep een leerkracht kunnen verzorgen, maar er hoeft maar iets te gebeuren en we hebben een groot probleem. Er is namelijk geen invalleerkracht te vinden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de dalende instroom op de opleidingen (minder studenten) en het feit dat veel bevoegde leraren er niet in slagen om betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam. Met de herfst en winter voor de deur willen wij u herinneren aan ons gemeenschappelijke probleem van het grote tekort aan leerkrachten. Wanneer we als school geconfronteerd worden met zieke en/of afwezige leerkrachten, dan zullen we in eerste instantie toch nagaan of er echt geen invalleerkracht meer beschikbaar is. Wanneer die er niet is, dan zullen we er toe overgaan om groep(en) op te laten vangen door een onderwijsassistent (aangevuld met klasseouders?), door leerlingen (deels) te verdelen over andere groepen en/of door leerlingen naar huis te sturen. Dit laatste zullen we alleen doen wanneer andere oplossingen er niet meer zijn. Intern hebben we ons gebogen over de mogelijkheden die we zien, wanneer op de dag zelf een leerkracht zich ziek meldt. Er is dan een acuut probleem. In dat geval zullen in de meeste gevallen kinderen worden ondergebracht in andere groepen. Zij krijgen dan een zelfstandig werkpakket mee. Met het oog op de dagen erna zal er per geval gekeken worden naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook in geval van een vroegtijdige ziek- of afmelding zal er gekeken worden naar alle mogelijke opties. Uw aandacht willen we uitdrukkelijk vragen voor die situaties waarin de school geen opvang (meer) kan verzorgen. Vanuit school wordt dan contact met u opgenomen. U wordt dan dringend verzocht uw kind(eren) thuis op te vangen. Op school zien we daar, zoals gezegd, dan geen mogelijkheid (meer) voor. We vragen u en adviseren u om nu al na te denken hoe u, in geval van een telefoontje of bericht vanuit school, privé de opvang van uw kind(eren) kunt organiseren. Wanneer de prognose is dat de afwezigheid van een leerkracht langer gaat duren, dan zal het naar huis sturen van leerlingen om beurten per groep gaan. De daardoor vrijkomende leerkracht gaat dan vervangen in de groep van de oorspronkelijk ziek gemelde collega. Hiermee verwachten we het leed, in een periode van ziekte en afwezigheid van leerkrachten, zo eerlijk mogelijk over de totale organisatie te verdelen. We hopen natuurlijk dat we deze ingrepen zolang mogelijk kunnen uitstellen. Wanneer u over een onderwijsbevoegdheid beschikt en denkt de school (deels) te kunnen ontlasten of in te kunnen springen in periodes van ziekte, dan hopen we dat u zich wilt melden. Wij hopen namelijk dat we, misschien met uw hulp, de nadelige consequenties van het lerarentekort binnen de perken weten te houden. Met vriendelijke groet, Robert Poggenklaas (directeur)