Welkom
De school met de 5R-enOnze missie richt zich op vijf keer een zorgzame R: 
Respect voor iedereen
Relaties met elkaar
Regels voor rust en regelmaat
Resultaten v.w.b. kennis en vaardigheden
Reflectie op eigen handelen

De school

De school heeft ongeveer 310 leerlingen, die verdeeld zijn over 13 groepen. Er is tevens 1 groep van ca. 30 peuters gehuisvest in het kader van de Voorschool.
De school wil een schakel zijn in de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige leden van onze interculturele samenleving.

Stichting Sirius

De Schakel valt samen met 13 andere openbare basisscholen in Amsterdam Zuidoost onder de Stichting Sirius.  www.stichting-Sirius.nl           

Laatste nieuws

We beginnen om half negen.

01 maart 2019
Beste ouders/verzorgers Verreweg de meeste leerlingen komen elke dag op tijd op de Schakel. Dat betekent dat de lessen om 08:30 uur kunnen beginnen en er geen tijd verloren gaat! Heel goed gedaan ouders en leerlingen! De leerlingen die toch te laat in de groep komen, moeten éérst een kaart halen bij juf Fonny en pas dan mogen ze de groep in. Dit is een SCHOOLAFSPRAAK; de leerling haalt zelf de kaart en niet de ouder zoals in sommige gevallen gebeurt. Omdat het een schoolafspraak van de Schakel is, is daar géén discussie over mogelijk. Deze SCHOOLAFSPRAAK geldt voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8. 

Kinderzwerfboeken

28 februari 2019
Voor de vakantie zijn wij druk bezig geweest met het maken van een kast met kinderboeken. Deze boeken zijn bij elkaar gezocht voor de kinderen. De boeken in deze kast zijn om mee naar huis te nemen. Zo kunnen ze thuis ook blijven oefenen met
lees meer...

Sportactiviteiten

20 november 2018
news_item20181120094902.jpg

Lerarentekort

16 oktober 2018
Geachte ouder, verzorger, Het tekort aan (goede) leraren is een serieus probleem. Gelukkig heeft de school dit jaar nog voor iedere groep een leerkracht kunnen verzorgen, maar er hoeft maar iets te gebeuren en we hebben een groot probleem. Er is namelijk geen invalleerkracht te vinden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de dalende instroom op de opleidingen (minder studenten) en het feit dat veel bevoegde leraren er niet in slagen om betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam. Met de herfst en winter voor de deur willen wij u herinneren aan ons gemeenschappelijke probleem van het grote tekort aan leerkrachten. Wanneer we als school geconfronteerd worden met zieke en/of afwezige leerkrachten, dan zullen we in eerste instantie toch nagaan of er echt geen invalleerkracht meer beschikbaar is. Wanneer die er niet is, dan zullen we er toe overgaan om groep(en) op te laten vangen door een onderwijsassistent (aangevuld met klasseouders?), door leerlingen (deels) te verdelen over andere groepen en/of door leerlingen naar huis te sturen. Dit laatste zullen we alleen doen wanneer andere oplossingen er niet meer zijn. Intern hebben we ons gebogen over de mogelijkheden die we zien, wanneer op de dag zelf een leerkracht zich ziek meldt. Er is dan een acuut probleem. In dat geval zullen in de meeste gevallen kinderen worden ondergebracht in andere groepen. Zij krijgen dan een zelfstandig werkpakket mee. Met het oog op de dagen erna zal er per geval gekeken worden naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook in geval van een vroegtijdige ziek- of afmelding zal er gekeken worden naar alle mogelijke opties. Uw aandacht willen we uitdrukkelijk vragen voor die situaties waarin de school geen opvang (meer) kan verzorgen. Vanuit school wordt dan contact met u opgenomen. U wordt dan dringend verzocht uw kind(eren) thuis op te vangen. Op school zien we daar, zoals gezegd, dan geen mogelijkheid (meer) voor. We vragen u en adviseren u om nu al na te denken hoe u, in geval van een telefoontje of bericht vanuit school, privé de opvang van uw kind(eren) kunt organiseren. Wanneer de prognose is dat de afwezigheid van een leerkracht langer gaat duren, dan zal het naar huis sturen van leerlingen om beurten per groep gaan. De daardoor vrijkomende leerkracht gaat dan vervangen in de groep van de oorspronkelijk ziek gemelde collega. Hiermee verwachten we het leed, in een periode van ziekte en afwezigheid van leerkrachten, zo eerlijk mogelijk over de totale organisatie te verdelen. We hopen natuurlijk dat we deze ingrepen zolang mogelijk kunnen uitstellen. Wanneer u over een onderwijsbevoegdheid beschikt en denkt de school (deels) te kunnen ontlasten of in te kunnen springen in periodes van ziekte, dan hopen we dat u zich wilt melden. Wij hopen namelijk dat we, misschien met uw hulp, de nadelige consequenties van het lerarentekort binnen de perken weten te houden. Met vriendelijke groet, Robert Poggenklaas (directeur)

LoginWachtwoord vergeten?

Gefeliciteerd

  • Francess uit Groep 8A is jarig op 27 mei
  • Jesiah uit Groep 5A is jarig op 30 mei
  • Sujal uit Groep 6A is jarig op 30 mei
  • Jaysen uit Groep 7A is jarig op 31 mei
  • Jennifer uit Groep 1/2C is jarig op 8 juni
  • Jaera uit Groep 5A is jarig op 9 juni

Slideshow

Zoeken

Kalender

  • 29 mei 2019 Schoolreisje Groep 1 t/m 7
  • 30 mei 2019 Hemelvaartsdag
  • 31 mei 2019 Studiedag, leerlingen vrij
  • 03 juni 2019 Bibliotheekbezoek Groep 1/2A

naar de volledige kalender...